Regulamin karnetów – Gabinet Kosmetologii Profesjonalnej Lumiere

Regulamin korzystania z zabiegów karnetowych:

1. Karnet dotyczy konkretnej usługi, obejmuje określoną liczbę zabiegów i do w określonym czasie (szczegóły dotyczące poszczególnych karnetów dostępne są w Recepcji Gabinetu oraz na stronie www.gabinetlumiere.pl).

2. Pracujemy wyłącznie na oryginalnych, profesjonalnych, sprawdzonych urządzeniach posiadających certyfikaty.

3. Z ceną Karnetu nie łączą się inne promocje gabinetowe.

4. Cena zabiegu w Karnecie jest niższa od ceny zabiegu opłacanego pojedynczo.

5. Dopuszczamy możliwość zmiany czasu realizacji Karnetu, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z managerem recepcji naszego Gabinetu.

6. Karnet jest imienny. Nie ma możliwości przeniesienia zabiegów z Karnetu na osobę drugą.

7. Płatność za Karnet jest pobierana jednorazowo przy jego zakupie.

8. Płatności za Karnet można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

9. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu płatności za zakupiony Karnet, można natomiast pozostałą kwotę wymienić na bon podarunkowy lub na inne zabiegi.

10. Karnet dotyczy konkretnej partii zabiegowej, która może być zmieniona w trakcie realizacji karnetu tylko w uzasadnionych przypadkach.

11. Zabieg można odwołać najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego wizytę. Należy to zrobić telefonicznie pod nr tel: 500 230 124 lub wysłać sms o treści „Proszę o odwołanie jutrzejszej wizyty imię i nazwisko” na numer 500 230 124. Recepcja Gabinetu potwierdzi otrzymanie sms i skontaktuje się w celu ustalenia nowego terminu wizyty.

12. W przypadku braku odwołania zabiegu zgodnie z pkt 11 i nie pojawienia się na zabiegu, lub odwołanie go w czasie krótszym niż 12 godzin od wyznaczonego terminu, opłata za usługę zostanie pobrana bez możliwości zrealizowania usługi w innym terminie.

13. Efekt końcowy zabiegu zawsze jest kwestią indywidualną. Z naszej strony zapewniamy profesjonalne wykonanie zabiegu zgodnie z protokołem zabiegowym i sztuką kosmetologiczną.

14. W trakcie realizacji Karnetu Klient powinien stosować się do zaleceń kosmetologa (również tych dotyczących pielęgnacji domowej) oraz zgłaszać na bieżąco wszelkie uwagi/ sugestie dotyczące zabiegu. Może mieć to wpływ na efekt końcowy.

15. Termin realizacji Zabiegów Karnetowych upływa 3 miesiace od daty wykonania pierwszego zabiegu.*

15. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

16. Gabinet Kosmetologii Profesjonalnej Lumiere zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Karnetu.

17. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 roku.

18. Karnet jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu.

*Nie dotyczy zabiegów w serii, wykonywanych 1 raz w miesiącu. W takim przypadku termin ważności karnetu ustalany jest indywidualnie.